Hello. Click the logo to go to their website and for more information from each organisation.

Hallå. Klicka på logotypen för att gå till deras webbplats och för mer information om varje organisation.


 

HelpLine telephone hotline provides psychological help to people in crisis. You can call both for your own account or if you are worried about someone in your vicinity. They offer a first support call, but no treatment or repeated contact.

Hjälplinjens telefonjour erbjuder psykologisk hjälp till människor i kris. Du kan ringa både för din egen del eller om du är orolig för någon i din närhet. Vi erbjuder ett första stödsamtal men ingen behandling eller upprepad kontakt.

Telephone: 020 22 00 60


Someone To Talk To is a non-profit organisation, religiously and politically independent, engaged in a telephone hotline in Gothenburg. Callers can remain anonymous and calls are confidential.

Någon Att Tala Med är en ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden, som bedriver en telefonjour i Göteborg. Ringer kan vara anonym och de som svarar har givetvis tystnadsplikt.

Telephone: 031-711 24 00

Email: kontakt@natm.se


Please note Men Tell Health are not responsible for the content on external sites.

Observera Män Berätta Health ansvarar inte för innehållet på externa webbplatser