Hello. Click the logo to go to their website and for more information from each organisation.

Ahoj. Klepnutím na logo přejdete na své webové stránky a další informace z každé organizace.


230153p4229EDNmainLogo_CSSP.png

Social Services Centre Prague (CSSP) is a contributory organisation of the City of Prague. It gives priority outreach, outpatient and residential services to a wide range of people in difficult social situations.

Centrum sociálních služeb Praha (CSSP) je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy, které je jeho zřizovatelem. Tato organizace poskytuje prioritně terénní, ambulantní i pobytové služby široké škále osob v tíživé životní nebo sociální situaci.


Please note Men Tell Health are not responsible for the content on external sites.

Vezměte prosím na vědomí Muži Řekni zdraví nenesou odpovědnost za obsah externích stránek.